top of page

Raha tagastamise ja loobumise tingimused

WILDFIT 90

Kui oled tasunud WildFit 90 programmi eest, kuid soovid osalemisest loobuda, siis maksame kogu raha tagasi juhul, kui teatad sellest meile kirjalikult aadressil info@omena.ee hiljemalt 10 päeva enne programmi algust. Kui teatad oma loobumise soovist hiljemalt 5 päeva enne programmi algust, siis tagastame 50% summast. Hilisemal teatamisel raha tagastamisele ei kuulu.

Erandjuhtudel on võimalik WildFit 90 programmi algust ka edasi lükata, st liituda mõne hilisema grupiga, kui selliseid on tulemas. Soovist liituda hilisema grupiga tuleb meile samuti kirjalikult teatada hiljemalt 10 päeva enne programmi algust. Hilisemal teatamisel ei saa kahjuks vastu tulla.

Kui tasud programmi eest osaliste maksetega, tuleb need kindlasti tasuda arvel määratud tähtajaks. Maksetähtaaja rikkumine toob kaasa programmist kõrvaldamise.

WILDFIT 14

Kui oled tasunud WildFit 14 programmi eest, kuid soovid osalemisest loobuda, siis maksame kogu raha tagasi juhul, kui teatad sellest meile kirjalikult aadressil info@omena.ee hiljemalt 5 päeva enne programmi algust. Hilisemal teatamisel raha tagastamisele ei kuulu.

Raha tagasi garantii tingimused

Kui oled läbinud kogu WildFit 90-päevase väljakutse (ei laiene teistele WildFiti programmidele) ja pole saavutanud mitte ühtegi positiivset tulemust oma elus või tervises, maksame sulle 100% raha tagasi.

 

Selle garantii mõttes tähendab "kogu WildFit 90-päevase väljakutse läbimine" järgnevat:

 

a) Vähemalt 80% WildFiti videote tervikuna vaatamine.

 

b) Programmi alguses, keskpaigas ja lõpus üksikasjalike mõõtmiste tegemine.

 

c) Vähemalt kahe “daily check-in” läbimine igas nädalas.

 

d) (Mis tahes sisu) postitamine WildFit 90-päevase väljakutse Facebooki gruppi vähemalt 10 korda 90-päevase programmi jooksul.

 

e) Teatamine oma rahulolematusest programmiga või edusammude puudumisest, saates e-kirja aadressile ermil@omena.ee vähemalt 30 päeva enne programmi lõppu.

 

f) Oma algus- ja lõppfotode jagamine oma coachiga.

 

g) Pead osa võtma vähemalt 12-st reaalajas toimuvast coachingu sessioonist.

Raha tagastamisele kvalifitseerumiseks peavad olema täidetud kõik eelnevad punktid. Vastasel juhul raha ei tagastata.

 

Raha tagastamise garantii kehtib ainult 90-päevase väljakutse (põhi)maksumuse ulatuses, mis on tasutud ühekordse maksena. Sinna ei kuulu järelmaksulepingust tulenevate lisakulude (kõik summad, mis lisanduvad põhisummale, näiteks teenustasud, intressid, viivised jne) või ükskõik milliste teiste kulude hüvitamine, mida oled teinud, et programmis osaleda.

Juhul, kui oled saanud lisakonsultatsioone, lisacoachingut vms, mis ületavad ostetud programmis sisalduvaid konsultatsioonide või coachingu mahtu, siis raha tagastamisel on õigus teenuse pakkujal teha tasaarveldus vastavalt saadud lisatundide mahule (arvestusega 75 eurot/h). 

bottom of page